سرمایه گذاری مسکن

معاونان

یوسف نعیمی

یوسف نعیمی

معاون بازرگانی و زنجیره تأمین

مهندس مجید فوائدی

مجید فوائدی

سرپرست برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی

Untitled 1

حسن مزیدی

معاون مالی و منابع انسانی

9 min

فرهاد کاظمی

معاون نوآوری و کسب و کار آنلاین

پیمایش به بالا