سرمایه گذاری مسکن

چشم انداز، ماموریت و ارزش‌های بنیادین

  •     ایجاد و راه اندازی شبکه در زنجیره تأمین مصالح، تجهیزات و خدمات مصالح ساختمانی به صورت اجرایی، نظامند و یکپارچه
  •     انجام صادرات و واردات مصالح ساختمانی و خدمات فنی- مهندسی در سه فاز با توجه به محدوده جغرافیایی
  •     راه اندازی خطوط حمل و نقل داخلی با اتکاء به هوش مصنوعی برای خدمات رسانی به اقصی نقاط کشورمان و ترانزیت
  •     تشویق و ترغیب افراد فعال در حوزه صنعت راه و ساختمان سازی برای کمک به حساب صد امام
  •     ایجاد تیم‌های نوآور بر پایه شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت بحران در صنعت راه و ساختمان
  •     تأمین مالی با روش‌های متفاوت در صنعت راه و ساختمان با راه اندازی سامانه بنیادتأمین به صورت اختصاصی و تخصصی

 

پیمایش به بالا